Estetska hirurgija

Uvećanje grudi

uvecanje-grudi

Jedna od najpopularnijih operacija u estetskoj hirurgiji je uvećanje grudi. Izvodi se ugradnjom silikonskih implantata. Postoje dve osnovne tehnike koje se razlikuju po mestu na koje se implantat plasira.

Pogledajte sliku: (1) prikazuje presek dojke pre ugradnje implantata, (2) implantat ugradjen iznad grudnog mišića, (3) implantat ugrađen ispod grudnog mišića. Pozicija (2) se stručno naziva subglandularno ugrađen implantat, pozicija (3) subpektoralno (submuskularno) ugrađen implantat.

Subglandularno (na mišić) ugrađenom impalntatu pacijent se brže prilagođava. Nema bolova, oseća se samo blagi pritisak na grudni koš, najčešće ne duže od 3 dana.

Subpektoralno (ispod mišića) ugrađen implantat traži više pažnje u postoperativnom toku i može da boli, najčešće ne duže od 7 dana. Pacijent dve nedelje posle operacije ne sme da podiže ruke iznad visine ramena. Mesec dana se ne podižu teški predmeti niti se vozi automobil.

Pitanje, zašto se uopšte implantati ugrađuju subpektoralno (ispod grudnog mišića) kad u postopetarivnom toku može biti bolova koji traju do 7 dana, a kod subglandularnog ih nema, sada je potpuno na mestu i traži odgovor. Odgovor, međutim, nije jednostavan. Naprotiv, on obuhvata jedno od važnih znanja plastičnog hirurga i možete ga dobiti samo u kontaktu sa njim lično. Ipak, ilustracije radi, može se izneti nekoliko elemenata koji diktiraju odluku za postavljanje implantata ispod grudnog mišića. To se dešava ako između grudnog mišića i površine dojke ne postoji dovoljna tkivna masa da “drži” implantat. Ovaj primer svakako obuhvata mršave pacijente i to je samo jedna od situacija kada se implantat mora plasirati ispod grudnog mišića, Subpektoralno. Kod mladih žena koje tek treba da doje subpektoralna pozicija je takođe indikovana zato što omogućava nesmetano dojenja. Ona takođe omogućava i nesmetano obavljanje mamografije.