Estetska hirurgija

Klempave uši

oto-plastika

Ušne školjke su vidljivi deo ušiju, simetrične, smeštene bočno sa spoljnje strane glave. Od hrskavice su i imaju ulogu u procesu slušanja. One usmeravaju zvuk prema delovima organa sluha smeštenim dublje u lobankji. Važne su za lociranje izvora zvuka. U dobi od šest godina ušne školjke dostižu skoro 90% konačne veličine.

Otapostaza (klempave uši) je jedna od najčešćih anomalija ušnih školjki (ne i jedina).To je stanje kod kojeg one previše odmaknute od glave. Češće se javlja obostrano, može biti blaga, jedva primetna ali i izrazito upadljiva. Izgled i položaj ušnih školjki je najčešće nasledan. Otapostaza (klempave uši) nije funkcionalna već samo estetska smetnja. Ona je međitim veliki psihološki i socijalni problem, posebno u školskom uzrastu. Deca sa klempavim ušima predmet su ruganja vršnjaka.

Operacija klempavih ušiju je jedna od najčešćih operacija u estetskoj hirurgiji. Inicijatori operacije su najčešće roditelji, međutim, osnov za operaciju treba da je želja deteta.Time se obezbeđuje dobra saradnja pacijenta i lekara ne samo u toku operacije nego i tokom postoperativng oporavka. Nekada se i odrasle osobe odlučuju za estetsku operaciju klempavih ušiju. Položaj, veličina i izgled ušnih školjki treba da budu u skladu sa strukturom lica i glave. Iz socioloških i psiholoških razloga potrebno je pacijenta osloboditi ovih nedostataka, a to se uspešno postiže hirurškom intervencijom.

Operacija se ne preporučuje pre navršene 6-te godine kada se praktično završava rast hrskavice koja formira ušnu školjku, ali je, isto tako, preporučljivo da se ona obavi neposredno posle, a pre polaska u školu. Operacija jednog ili oba uha može da se radi u lokalnoj ili u opštoj anesteziji, uz primenu različitih hirurškihšto je praktično stvar dogovora sa pacijentom. Upravo zbog toga je potrebna iskrena i velika želja za operacijom od strane pacijenta.

Uz lokalnu anesteziju obezbeđena je potpuna bezbolnost a smanjena je potreba za kliničkim ispitivanjem u sklopu preoperativne pripreme koje je neizbežno u slučaju operacije u opštoj anesteziji. Smanjena je dužina boravka u bolnici, a postoperativni oporavak je prijatniji. Operacija u opštoj anesteziji zajteva kompleksnije preoperativno ispitivanje i duži boravak u bolnici.

Ožiljak je iza uha te se nakon operacije ne vidi. Nakon operacije neophodno je nošenje kompresivnog zavoja 7-10 dana, odnosno do vađenja šavova.Takav zavoj je upadljiv, te desetak dana nakon operacije dete ne ide u školu i ne bi trebalo da sudeluje u sportskim aktivnostima. Nakon vađenja šavova, preporučuje se nošenje pamučne, elastične trake u periodu od 6-8 nedelja, naročito u toku spavanja.Uspeh operacije zavisi i od individualne sposobnosti stvaranja ožiljnog tkiva.